Knihári a knihárky

Voľné neformálne zoskupenie jednotlivcov, iniciatív, organizácií a malých podnikov z oblasti kniháriny, tlače a súvisiacich odvetví, ktorých pôsobiskom je Banská Štiavnica a okolie.

AltamikaChytrôHIBERNANT.NETMiro Holý booksSPŠ Samuela MikovínihoAntikvariátikPiercomTiDva/TíDvaja


Aktuálne:

Najbližší kurz knižnej väzby → plánujeme v októbri 2020.

V pláne je tento rok ešte kurz drevorezu a kaligrafie. Pre viac info napíšte na andrej@knihari.net

Máme na facebooku skupinu → aj fb stránku s novinkami a udalosťami →.

andrej@knihari.net